MAGAZİN GAZETE DERGİ TV | Türkiye'nin En Kolay Okunan Haber Magazin Sitesi

04 Aralık 2022 Pazar 07:38
Chrome Kullanıyorsanız:
1.Tarayıcınızın sağ üstündeki, şuna benzeyen düğmeye tıklayın:
2.Options veya Seçenekler yazan kısma tıklayın.
3.Home Page veya Ana sayfa yazan kısma sitemizin adresini yapıştırın ve kaydedin.

Firefox Kullanıyorsanız:
Sitemizin adresinin tamamını seçin ve tutup anasayfa düğmesine sürükleyin.

Anasayfa düğmesi genelde şöyle görünür:

Bize Ulaşın

İMTİYAZ SAHİBİ
SEKTORALE ZEITSCHRITEN GRUPPE

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Cenk YENGİLOĞLU  cenk@mgdtv.com

HABER MÜDÜRÜ
Mehtap HAKAN  mehtap@mgdtv.com

KREATİF DİREKTÖR 
Ulrich MAYER  ulrich@mgdtv.com

EDİTÖRLER
Galina SUB galina@mgdtv.com
Görkem EREN gorkem@mgdtv.com
Stefan STANISLAWSKI stefan@mgdtv.com

 

İLETİŞİM
Jülicher Str. 16, 13357 Berlin

Almanya Whatsapp : +49 (176) 746 33 800 
Türkiye   Whatsapp : +90 (532) 207 41 66

Üyelik Sözleşmesi

MGDTV.com web sitemizi ziyaret ederek ve/veya MGDTV.com üyesi olarak, MGDTV üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve MGDTV.com web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. 

MGDTV.com yetkilileri herhangi bir zamanda üyelik sözleşmesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

MGDTV.com kullanıcıları ve üyeleri, MGDTV.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar. 

MGDTV.com kullanıcıları ve üyeleri, üyelikten ayrılmaları durumunda MGDTV'ten herhangi bir hak talep edemezler. 

MGDTV.com Sözleşme Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda MGDTV, MGDTV.com üyeliğinize son verebilir; profil bilgileriniz ve yorumlarınız yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir. 

MGDTV.com üyelik hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca MGDTV.com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz. 

MGDTV.com web sitesinin sunduğu hizmetlerden ve olanaklardan faydalanmak için "Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" ifadesini onaylayın. Üyelik sözleşmesini onayladığınızı beyan ettiğiniz anda sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılırsınız ve sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girmiş kabul edilir. Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır. 

MGDTV.com web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı MGDTV'e aittir. MGDTV.com okuyucuları ve üyeleri, MGDTV.com web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden MGDTV'ün açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler. 

MGDTV.com kullanıcıları ve üyeleri, MGDTV web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde MGDTV'ün bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir. 

MGDTV.com kullanıcıları MGDTV.com'a üye olarak ya da servislerini kullanarak, verdikleri tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu; MGDTV.com'u kullanırken geçerli yasaları ve düzenlemeleri ihlal etmeyeceklerini kabul eder. 

MGDTV.com kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla MGDTV web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. 

MGDTV.COM kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde MGDTV'ün bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir. 

MGDTV.com kullanıcıları ve üyelerinin, MGDTV web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin MGDTV’e bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları ve üyeliği iptal edilir. MGDTV'ün ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının üyeliği, siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır. 

MGDTV.com kullanıcıları ve üyelerinin, MGDTV web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler. 

MGDTV, MGDTV.com web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. MGDTV, MGDTV.com kullanıcılarının ve üyelerinin, MGDTV.com web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. MGDTV, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, MGDTV.com web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. 

MGDTV.com üyeleri, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde MGDTV'ün söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. MGDTV üyelerinin MGDTV.com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez. 

MGDTV.com üyesi, MGDTV.com web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı yorum yayınlayamaz. MGDTV, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. 

MGDTV.com üyeleri özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın/yorum yapmayacaklarını/yazmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. MGDTV, buna aykırı davranan kişilerin yorumlarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. 

MGDTV.com, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı üyelik hizmetlerini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. MGDTV, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir. 

MGDTV.com kullanıcıları ve üyeleri, MGDTV.com web sitesine gönderdikleri her tür yorumun doğruluğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce ve ifadelerin MGDTV ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından MGDTV'e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

MGDTV'ün her zaman, tek taraflı olarak MGDTV.com web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. 

MGDTV, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak MGDTV'e herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir. 

MGDTV web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, tüm üyelik hizmetlerinden faydalanmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. MGDTV web sitesine gönderilen yorumlar, editör onayından geçtikten sonra MGDTV.com sitesinde yayınlanmaya başlar. 

MGDTV, kayıtlarını eksik giren üyelerin, MGDTV.com web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca MGDTV, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. 

MGDTV kullanıcıları ve üyeleri, MGDTV web sitesini sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. MGDTV, kendi kişisel takdirine göre, MGDTV web sitesindeki üyelik hizmetini ve diğer servislerini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir. 

MGDTV, MGDTV.com sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. MGDTV, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir. 

MGDTV.com üyesi, MGDTV üyeliğini kaldırsa bile, o güne kadar MGDTV.com üyeliği ile ilgili aldığı hizmetlerden dolayı ürettiği içeriğin MGDTV tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır. 

MGDTV, MGDTV.com kullanıcıları ve üyelerinin, MGDTV.com web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda MGDTV, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden MGDTV.com kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde MGDTV'ün kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır. 

MGDTV.com kullanıcıları ve üyeleri, MGDTV.com web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans, en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.